Lokal industrihistoria

Back To Homepage

Agenterna fick den stora äran att producera jubileumsbok till industri med unik historia, ett företag som de flesta av oss dagligen möter i trafiken, men vars historia många kanske inte känner till. I agenternas uppdrag ingick skribent- och fotouppdrag samt idéarbete och grafisk produktion tillsammans med tryckning av boken, som sedan levererades som julgåva till företagets medarbetare i Oskarshamn. Ett intressant och uppskattat uppdrag som gav agenterna en ovärderlig inblick i Oskarshamns industrihistoria.

Det personliga mötet

Agenterna uppskattar inte bara att få inblick i kundernas verksamhet. Mötet med personerna bakom är en minst lika viktigt del i arbetet med att lära känna våra kunder. (Ovan bildutdrag ur boken)

Att genom personliga möten få ta del av historier och upplevelser ger en speciell inblick och förståelse för de företag som är våra kunder. (Ovan bildutdrag ur boken)

Related Posts

Kram C19
En stor kram

Inga kramar. Inga handslag. Väldigt få fysiska möten. Men vi gillar er ändå, väldigt mycket. Tack till trogna kunder och samarbetspartners för att ni...